ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติธรรมผู้ปรารถนาพุทธภูมิทุกท่าน
ร่วมพิธี สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๘

ณ ปราสาท   สุริยันต์  จันทรา
วัดป่ารัตนพรชัย  บ้านดอนมันน้ำ ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  
วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๒๙ น บวชชีพราหมณ์เข้าพิธีพุทธาภิเษก
เวลา ๑๑.๒๙ น เริ่มพิธีพุทธาภิเษก
เวลา ๒๑.๑๙ น เริ่มพิธีสวดมนต์ข้ามปี
 
วันศุกร์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๗.๐๐ น ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตอนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
เวลา ๗.๓๙ น หนุนดวง  เสริมบุญบารมี  รับโชคลาภ ปี ๒๕๕๙

 
สอบถามลายละเอียดได้ที่ Line ID : watparattanaphonchai
email :
watparattanaphonchai@gmail.com 

 

 
 

 

 

จริงคือเท็จ  เท็จคือจริง
 รูปไม่ใช่รูป  นามไม่ใช่นาม  อีกหนึ่งที่หายไปคือ ?......

 "  จงสร้างบุญ สร้างกุศล กันให้มากๆไว้ เพื่อให้ธรรมธาตุคงตั้งอยู่ได้ "

 การทำบุญก็เหมือนฝากเงินกับธนาคาร การทำบาปก็เหมือนการกู้เงินกับธนาคาร    
เรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนแล้ว จงสร้างบุญกุศลไว้ถ้ามีโอกาส 
สมมุติว่าเราเกิดเป็นม้าแล้ว คิดจะสร้างบุญกุศลจะทำได้ไหมเล่า

อันคนเรานั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือร่ำรวยต่างก็มีทุกข์กันทั้งสิ้น
ต่างกันที่จะทุกข์เรื่องอะไรเท่านั้นเอง หากว่าเราสามารถรู้เหตุแห่งทุกข์ได้
ชีวิตก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ มีชีวิตที่ดีมีสุข...


 


เข้าสู่เว็บไซค์