จริงคือเท็จ  เท็จคือจริง
 รูปไม่ใช่รูป  นามไม่ใช่นาม  อีกหนึ่งที่หายไปคือ ?......

 "  จงสร้างบุญ สร้างกุศล กันให้มากๆไว้ เพื่อให้ธรรมธาตุคงตั้งอยู่ได้ "

 การทำบุญก็เปรียบเหมือนฝากเงินกับธนาคาร 
(ฝากมากได้ดอกเบี้ยน้อย)
   การทำบาปก็เปรียบเหมือนการกู้เงินกับธนาคาร
(กู้น้อยจ่ายดอกเบี้ยมาก) 
   
เรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนแล้ว จงสร้างบุญกุศลไว้ถ้ามีโอกาส 
สมมุติว่าเราเกิดเป็นม้าแล้ว คิดจะสร้างบุญกุศลจะทำได้ไหมเล่า

อันคนเรานั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือร่ำรวยต่างก็มีทุกข์กันทั้งสิ้น
ต่างกันที่จะทุกข์เรื่องอะไรเท่านั้นเอง หากว่าเราสามารถรู้เหตุแห่งทุกข์ได้
ชีวิตก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ มีชีวิตที่ดีมีสุข...


 


เข้าสู่เว็บไซค์