เรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนแล้ว จงสร้างบุญกุศลไว้ถ้ามีโอกาส
สมมุติเราเกิดเป็นม้าแล้ว คิดจะสร้างบุญกุศลจะทำได้ไหมเล่า

 

อันคนเรานั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือร่ำรวยต่างก็มีทุกข์กันทั้งสิ้น
ต่างกันที่จะทุกข์เรื่องอะไรเท่านั้นเอง หากว่าเราสามารถรู้เหตุแห่งทุกข์ได้
ชีวิตก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ มีชีวิตที่ดีมีสุข...


    

   เข้าสู่เว็บ