" จงดำเนินชีวิตด้วยความมีสติ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น "
" เพราะทุกอย่างได้ลิขิตไว้แล้ว "

 รูปไม่ใช่รูป  นามไม่ใช่นาม  อีกหนึ่งที่หายไปคือ ?......

 "  จงสร้างบุญ สร้างกุศล กันให้มากๆไว้ เพื่อให้ธรรมธาตุคงอยู่ได้ "

  " การทำบุญก็เหมือนฝากเงินกับธนาคาร การทำบาปก็เหมือนการกู้เงินกับธนาคาร "   
เรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนแล้ว จงสร้างบุญกุศลไว้ถ้ามีโอกาส 
สมมุติเราเกิดเป็นม้าแล้ว คิดจะสร้างบุญกุศลจะทำได้ไหมเล่า

อันคนเรานั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือร่ำรวยต่างก็มีทุกข์กันทั้งสิ้น
ต่างกันที่จะทุกข์เรื่องอะไรเท่านั้นเอง หากว่าเราสามารถรู้เหตุแห่งทุกข์ได้
ชีวิตก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ มีชีวิตที่ดีมีสุข...เข้าสู่เว็บไซค์