วิหารพระสิขีพุทธเจ้า
ณ วัดป่ารัตนพรชัย  บ้านดอนมันน้ำ ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม