โบสถ์พระศรี

พิธียกเสาอโศก

บริเวณวัด

สรงน้ำขอพร สงกรานต์ 54

งานกฐิน 53

พิธีแสดงมุธิตาจิต 2553

 
ทอดกฐิน ๓ พ.ย ๒๕๕๕
 
มุฑิตาจิต ๒๓ ต.ค ๒๕๕๕
 
มหาพุทธพิเสก ๒๕๕๕
 
พิธีเจริญพุทธมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
 
เสริมบารี เสาร์ 5
 
พิธีไหว้ครู 9 มี.ค 2556
 
วางศิลาธรรม 24 พค 56
 
งานทอดกฐินปี ๒๕๕๖
 
พิธีไหว้ครู ปี 2557
 
สวดมนต์ข้ามปี 2557
 
พระศรีอาริยเมตไตรย ๑
 
พิธีถวายพระศรีอาริยเมตไตรย ๒